Úvodní strana > Řešení

Řešení

Na základě potřeb a požadavků zákazníka vypracujeme řešení úloh z oblasti automatizace, měření a regulace a průmyslové komunikace a to v rozsahu od nabídky až po realizaci a komplexní předání zrealizované zakázky.

Co zajišťujeme pro klienty

 • Komplexní řešení staveb a realizací po stránce technologií měření a regulace a automatizace
  Naše nabídka spočívá v předprojekčním zpracování údajů a podkladů technologického zadání a místního šetření v lokalitě instalace.
  Dále nabízíme konzultační a inženýrské činnosti spojené s plánovanou realizací.
 • Inženýrský dohled ve fázi výstavby, kontrolu dodržování postupů a nasazení materiálů v souladu s projektovou dokumentací
  Účastníme se konzultací se zákazníkem, inženýry a projektanty zainteresovaných profesí.
 • Pravidelné návštěvy projektu v kontrolní dny
  Po dokončení díla zajistíme vypracování podrobné dokumentace skutečného stavu, vypracování návodů k obsluze zařízení a zaškolení obslužného personálu.
  Během provozu zařízení dále na přání zajišťujeme profylaktické prohlídky a nonstop servis zařízení.
 
vyrobila Omega Design