Reference společnosti

Regulace technologických procesů

V této oblasti realizujeme kompletní zakázky na klíč od projektu a předprojekční přípravy po následnou realizaci a komplexní zkoušky.
Portfolio realizovaných akcí v rámci tohoto segmentu průmyslové automatizace zahrnuje zejména:

 • Čistírny odpadních vod
 • Neutralizační stanice
 • Regulace průmyslového chlazení (zejména na bázi chladiva R717 – čpavek)
 • Regulace procesů v potravinářském průmyslu
 • Regulace energetických médií a zdrojů (voda, stlačený vzduch, zemní plyn, elektřina…)
 • Vážení a míchání suchých a kapalných směsí
Měření a regulace
Specializujeme se na nestandardní regulační úlohy v této oblasti, ale realizujeme rovněž i standardní MaR pro vytápění a chlazení objektů či průmyslových celků.
Mimo jiné řešíme v rámci tohoto segmentu následující úlohy:

 • Regulace osvětlení – zejména pomocí sběrnice DALI
 • Měření a analýza vlastností plynů a kapalin
 • Regulace vytápění, chlazení a klimatizace
Energetika
V rámci tohoto segmentu řešíme zejména záložní zdroje napájení obvykle na úrovni NN ale i na VN. Poskytujeme software pro automatizaci řízení záskoku napájení z Dieselagregátů a UPS a rovněž řízení rozvoden NN a VN v závislosti na aktuálních potřebách provozu z hlediska zatížení jednotlivých zdrojů či jejich záskoků při výpadku.
Dále řešíme sběr dat z měřičů tepla, plynu a elektroměrů na centrální dispečerská pracoviště zákazníka.
Petrochemie
V této oblasti realizujeme kompletní zakázky na klíč od projektu a předprojekční přípravy po následnou realizaci a komplexní zkoušky.
Portfolio realizovaných akcí v rámci tohoto segmentu průmyslové automatizace zahrnuje zejména:

 • Elektroinstalaci a MaR ve výbušném prostředí
 • Vážení a míchání suchých a kapalných směsí
 • Regulace průmyslového chlazení (zejména na bázi chladiva R717 – čpavek)
 • Míchání a příprava chemických směsí a procesů
Průmyslové chlazení
Specializujeme se na průmyslové chlazení a regulaci i výrobu vlastních automatik pro šroubové a pístové kompresory pracujících s chladivem R717 – čpavek. Rovněž na klíč realizujeme zakázky celých strojoven chlazení a jejich případnou integraci do ostatních energetických celků.
Vlastní automatiky řízení kompresorů realizujeme na nové stroje nebo repasujeme automatiky stávajících kompresorů světových výrobců: SABROE, YORK, FRICK, GRAM, ČKD, GEA GRASSO, MYCOM.
Potravinářství
V této oblasti realizujeme kompletní zakázky na klíč od projektu a předprojekční přípravy po následnou realizaci a komplexní zkoušky.
Portfolio realizovaných akcí v rámci tohoto segmentu průmyslové automatizace zahrnuje zejména:

 • Elektroinstalaci a MaR ve výbušném prostředí
 • Vážení a míchání suchých a kapalných směsí
 • Regulace průmyslového chlazení (zejména na bázi chladiva R717 – čpavek)
 • Míchání a příprava chemických směsí a procesů