Vývoj software

Software pro PLC

V současné době disponujeme potřebným vybavením znalostmi a zkušenostmi pro vývoj a ladění software pro následující řídící systémy:

  • WAGO I/O System 750
  • Siemens Simatic S7
  • Teco Foxtrot
  • Unitronics
  • Beckhoff

Tyto řídící systémy nejčastěji rovněž nasazujeme pro řízení technologií na vlastních realizačních zakázkách. Zabýváme se rovněž “pouze” vývojem a odladěním software pro další zákazníky realizující automatizační a technologické celky.

SCADA systémy

Vytváříme komplexní software a projekty pro SCADA/HMI systémy s ohledem na přehlednost a jednoduchost obsluhy. Zajistíme vytvoření SCADA aplikací s možnostmi trendování, historických tabulkových sestav, dynamických obrazovek s náhledy na technologii.

Preferujeme rovněž možnost vzdáleného přístupu na vizualizovanou technologii prostřednictvím sítě Ethernet. Námi vytvořené aplikace obvykle podporují možnost zasílání reportů a poruchových stavů prostřednictvím e-mailu, SNMP a SMS zpráv.

Nejčastěji používáme pro vlastní aplikace SCADA/HMI software RELIANCE od firmy Geovap Pardubice.

Drivery

Zajišťujeme vývoj a výrobu software pro komunikaci s průmyslovými automatizačními prostředky a dalšími zařízeními technické praxe. Na základě protokolu obdrženého od zákazníka nebo po podrobné analýze zařízení a jeho software jsme schopni vlastními silami zajistit výrobu komunikačního software a to obvykle ve fromě OPC serveru nebo nativního driveru pro různé SCADA / HMI aplikace.

Utillity

Součástí naší softwarové činnosti je výroba jednoduchých programů – tzv. utilit. Jedná se např. o programy pro rychlé dávkové zpracování seznamu parametrů proměnných pro SCADA HMI aplikace, konverzní utility a v neposlední řadě o utility pro nastavení parametrů technických zařízení – např. program pro nastavení měřiče tepla.

OPC Servery

Na základě dlouholetých zkušeností vyrábíme software ve formě OPC serverů pro různorodá zařízení. Veškeré námi vyrobené OPC servery splňují požadavky kladené organizací OPC Foundation.