Projekce

Co zajišťujeme

Naše nabídka spočívá v předprojekčním zpracování údajů a podkladů technologického zadání a místního šetření v lokalitě instalace.

Dále nabízíme konzultační a inženýrské činnosti spojené s plánovanou realizací.

Inženýrský dohled ve fázi výstavby, kontrolu dodržování postupů a nasazení materiálů v souladu s projektovou dokumentací

Účastníme se konzultací se zákazníkem, inženýry a projektanty zainteresovaných profesí.
Pravidelné návštěvy projektu v kontrolní dny

Po dokončení díla zajistíme vypracování podrobné dokumentace skutečného stavu, vypracování návodů k obsluze zařízení a zaškolení obslužného personálu.