Regulace

Regulace technologických procesů

V této oblasti realizujeme kompletní zakázky na klíč od projektu a předprojekční přípravy po následnou realizaci a komplexní zkoušky.

Portfolio realizovaných akcí v rámci tohoto segmentu průmyslové automatizace zahrnuje zejména:

  • Čistírny odpadních vod
  • Neutralizační stanice
  • Regulace průmyslového chlazení (zejména na bázi chladiva R717 – čpavek)
  • Regulace procesů v potravinářském průmyslu
  • Regulace energetických medií a zdrojů (voda, stlačený vzduch, zemní plyn, elektřina…)
  • Vážení a míchání suchých a kapalných směsí

Měření a regulace

Specializujeme se na nestandardní regulační úlohy v této oblasti, ale realizujeme rovněž i standardní MaR pro vytápění a chlazení objektů či průmyslových celků.

Mimo jiné řešíme v rámci tohoto segmentu následující úlohy:

  • Regulace osvětlení – zejména pomocí sběrnice DALI
  • Měření a analýza vlastností plynů a kapalin
  • Regulace vytápění, chlazení a klimatizace